Book Overview

  • Tác giả: Dr. Spencer Johnson
  • Năm sáng tác: 1998
  • Thể loại: Kỹ năng sống
Đọc sách tại đây

Daily Telegraph

“Cuốn sách hàng đầu thế giới giúp nâng cao kỹ năng quản lý của bản thân!”