SPEAKING SAMPLE – TOPIC: ICE CREAM

SPEAKING SAMPLE

TOPIC: ICE CREAM

List of questions

 1. Do you like ice cream? Do you eat ice cream a lot? 

 2. Did you eat ice cream as a child?

 3. Are these shops selling ice cream near where you live? 

 4. Would you like to make your own ice cream?  

Topic-related vocabulary

1. Do you like ice cream? Do you eat ice cream a lot?

 • Delightful: tuyệt vời

 • Treat: món quà đặc biệt

 • Indulge: chiều chuộng

 • Occasionally: thỉnh thoảng

 • Summer months: những tháng hè

2. Did you eat ice cream as a child?

 • Fond memories: kí ức đáng nhớ

 • Ice cream shop: cửa hàng kem

 • Eagerly: háo hức

 • Ice cream truck: xe kem

3. Are these shops selling ice cream near where you live? 

 • Variety of options: đa dạng các lựa chọn

 • Traditional ice cream parlors: quán kem truyền thống

 • Modern gelato shops: cửa hàng gelato hiện đại

4. Would you like to make your own ice cream?

 • Intriguing: hấp dẫn

 • Creative activity: hoạt động sáng tạo

 • Experiment with: thử nghiệm với

 • Customize: tùy chỉnh

 • Preferences: sở thích

 • Convenience: tiện lợi

Sample Answer

1. Do you like ice cream? Do you eat ice cream a lot?

Yes, I absolutely enjoy eating ice cream. It’s a delightful treat, especially on warm days. I do indulge in ice cream occasionally, especially during the summer months when the weather is hot.

Có, tôi rất thích ăn kem. Đó là một món tráng miệng thú vị, đặc biệt là vào những ngày nắng nóng. Tôi thường thỉnh thoảng ăn kem nhất là vào những tháng hè khi thời tiết nóng bức.

2. Did you eat ice cream as a child?

Yes, I definitely enjoyed ice cream when I was a child. It was one of my favorite treats, and I have fond memories of going to the ice cream shop with my family during the weekends. Back then, I used to eagerly wait for the ice cream truck to come by our neighborhood.

Có, tôi chắc chắn thích ăn kem khi tôi còn là một đứa trẻ. Đó là một trong những món khoái khẩu của tôi, và tôi có những ký ức đẹp khi cùng gia đình đến cửa hàng kem vào cuối tuần. Khi còn bé, tôi thường mong đợi với háo hức khi xe kem đi qua khu phố của chúng tôi.

3. Are these shops selling ice cream near where you live? 

Yes, there are several shops selling ice cream near where I live. In fact, we have a variety of options, from traditional ice cream parlors to modern gelato shops. So it’s quite convenient to satisfy my ice cream cravings whenever I want.

Có, có một số cửa hàng bán kem gần nơi tôi sống. Chúng tôi có nhiều lựa chọn, từ các quán kem cổ điển đến các cửa hàng gelato hiện đại. Rất tiện lợi để thoả mãn sự thèm kem của tôi bất cứ khi nào tôi muốn.

4. Would you like to make your own ice cream?

Certainly, the idea of making my own ice cream sounds intriguing. It would be a fun and creative activity to experiment with different flavors and ingredients. However, I must admit that convenience often leads me to simply enjoy ice cream from local shops.

Chắc chắn rồi, ý tưởng tự làm kem riêng của mình nghe rất hấp dẫn. Đó sẽ là một hoạt động thú vị và sáng tạo để thử nghiệm với các hương vị và thành phần khác nhau. Tự tạo ra kem với vị ngọt và cấu trúc phù hợp với khẩu vị của tôi là một điều thú vị. Tuy nhiên, tôi phải thừa nhận rằng sự tiện lợi thường khiến tôi chỉ đơn giản muốn thưởng thức kem từ các cửa hàng.

__________________

Mọi thông tin xin liên hệ:

☎️ Hotline: 034 268 7280

✉️ Email: bee.community.mar@gmail.com

🏫 Địa chỉ: FLC Landmark Tower, Tầng 24, ngõ 60 Dương Khuê, quận Cầu Giấy, Hà Nội

💻 Website: https://beecommunity.edu.vn

🎬 Youtube: https://www.youtube.com/@BeeEnglishCommunity

📽️ Tiktok: https://www.tiktok.com/@beeflc

[contact-form-7 404 "Not Found"]