list từ 5 TỪ VỰNG BAND 8-9 IELTS ĐƠN GIẢN

list từ TOPIC SOCIAL MEDIA: Thay vì đâm đầu học 1 list từ dài, thì mình nghĩ Chiến lược “Học chắc, tiến chắc. Nạp nhanh, bắn chuẩn” sẽ hữu ích cho bạn ngại học nhiều từ mới, học trước quên sau hay khó nhồi từ, nhưng cần điểm IELTS cao.
Mỗi chủ đề sẽ có 1 nguồn từ vựng riêng, và hôm nay mình sẽ giúp các bạn liệt kê 5 từ band 8-9 rất đơn giản của chủ để ‘SOCIAL MEDIA’.
  • FACILITATE (v) = make something easier

VD: Social networking sites, such as Facebook and Twitter, can MAKE communication and interaction between people EASIER.
--> Social networking sites, such as Facebook and Twitter, can FACILITATE communication and interaction between people.
(Các trang mạng xã hội, như Faceboook và Twitter, có thể làm cho việc giao tiếp và tương tác giữa con người dễ dàng hơn.)
  • GLIMPSE ( n ) = a short experience of something that helps you to understand it = cái nhìn nhanh về gì

VD: I love to follow some Facebook pages that HELP ME KNOW MORE ABOUT businessmen’s lives before they became successful.
--> I love to follow some Facebook pages that GIVE ME AN INTRIGUING GLIMPSE OF businessmen’s lives before they became successful.
(Tôi thích theo dõi vài trang Facebook mà cho tôi cái nhìn thú vị về cuộc đời của các doanh nhân trước khi họ thành công.)
  • REFRAIN FROM V-ing (v) = stop one’s self from doing something

VD: We should STOP OURSELVES FROM using these sites as it is easy to get addicted. To entertain content on Facebook or Instagram.
--> We should REFRAIN FROM using these sites as we can easily get addicted to entertaining content on Facebook or Tik Tok.
(list từ: Chúng ta nên hạn chế sử dụng những trang này. Vì chúng ta dễ bị nghiên với nội dung mang tính giải trí cao trên Facebook hay Tik Tok.)
  • SQUANDER (v) = WASTE

VD: People tend to WASTE too much time on these online platforms.
--> People tend to SQUANDER too much time on these online platforms.
(list từ: Mọi người có xu hướng lãng phí quá nhiều thời gian vào mấy nền tảng trực tuyến này.)
  • MISINFORM (v) = give somebody wrong information

VD: Many people are GIVEN WRONG INFORMATION by inaccurate but catchy phrases in untrustworthy articles.
--> Many people are MISINFORMED by inaccurate but catchy phrases in untrustworthy articles.
[contact-form-7 404 "Not Found"]