Câu hỏi Liking – Disliking question và Cách trả lời!

Trong bài ielts Speaking task 1, các bạn hay gặp những câu hỏi như: Do you like animals? Do you like to be alone? Do you like art?…
Với loại câu hỏi về sở thích (Liking/Disliking Questions), bạn không nên trả lời Yes hoặc No cho câu hỏi. Thay vào đó, BEE gợi ý các bạn đi theo hướng trả lời như sau:

Ví dụ: “Do you like cake?”

To be honest, I’m really keen on cake.

Ví dụ: “Do you like cake?”

To be honest, I’m really keen on cake. To be more specific, I would say that I’m completely into cheese cake, with a thin layer of passion fruit serum.

Ví dụ: “Do you like cake?”

To be honest, I’m really keen on cake. To be more specific, I would say that I’m completely into cheese cake, with a thin layer of passion fruit serum. I suppose this is partly because in my field of work, being able to cope with high pressure is a must; so having something sweet, things like a piece of cake, can act as a stimulant to my brain, and that keeps me going.

Ví dụ: Feelings: “In the evening, after a long working day, just a piece of cake and a cup of tea can make up for all the things I’ve had to put up with during the whole day.”

Vậy là Bee đã chỉ bạn 5 bước để nói “like” và  “dislike” để giúp tránh bị “cụt” ý tưởng trong bài thi Speaking IELTS và tạo ấn tượng thật khó phai với Examiner trong những câu hỏi đầu tiên trong phần thi Speaking đó. Hãy nhanh tay ghi lại để áp dụng cho bài thi Speaking nhé

 

[contact-form-7 404 "Not Found"]