CÁCH DÙNG CẤU TRÚC SONG SONG (PARALLELISM)

Parallelism – cấu trúc song song là những phần có vai trò ngang nhau trong một câu và những động từ (Verb) trong các phần đó phải ở dạng tương tự nhau. Parallelism giúp cho bài viết trờ nên mượt mà, dễ đọc và tránh được sự hiểu lầm khi đọc câu.

1. Khi thông tin trong một câu được đưa ra dưới dạng liệt kê thì các thành phần được liệt kê phải tương ứng với nhau về từ loại (noun – noun, adjective – adjective, …) hoặc thì cùa động từ.

SAI

ĐÚNG

Mr. Henry is a lawyer, a politician, and he teaches. Mr. Henry is a lawyer, a politician, and a teacher.
Peter is rich, handsome, and many people like him. Peter is rich, handsome, and popular.
The cat approached the mouse slowly and silent. The cat approached the mouse slowly and silently.
She like to fish, swim and surfing. She like to fish, to swim and to surf.
She like fishing, swimming and surfing.
When teenagers finish high school, they have several choices: going to collegegetting a job, or the army. When teenagers finish high school, they have several choices: going to collegegetting a job, or joining the army.
Tim entered the room, sat down, and is opening his book. Tim entered the room, sat down, and opened his book.

2. Cấu trúc song hành rất thông dụng khi diễn tả 2 ý tưởng và đặc biệt thích hợp khi đó là những ý tưởng so sánh hoặc tương phản.

·  The branch office in Denver was better equipped than Houston. (Không song hành)

·  The branch office in Denver was better equipped than the one in Houston. (Song hành)

3.  Sử dụng cấu trúc song hành trong những câu có cặp liên từ tương quan: either/ or, neither/ nor, not only/ but also…

·  Helen wanted not only to graduate from college but also money. (Không song hành)

.  Helen wanted not only to graduate from college but also to make more money. (Song hành)

 *Lưu ý 1: Khi dùng cấu trúc song hành, cần thận trọng không lược bỏ nhừng từ cần thiết như: giới từ, đại từ liên hệ….

We considered moving to a small town in the Northwest or a suburb of Denver (Không song hành)

.  We considered moving to a small town in the Northwest or to a suburb of Denver, (Song hành)

 *Lưu ý 2: Nếu trong một chuỗi 3 cụm từ trở lên, chúng ta có thể lược bỏ giới từ hoặc mạo từ sau khi đã đưa ra ở liệt kê thứ nhất. Nhớ là đã bỏ từ liệt kê thứ hai trở đi thì bỏ hết, chứ không đưa lại vào liêt kê sau cùng.

·  On his first visit to New York he was delighted with the sound of people speaking English, with the grandeur of the architecture being built in the center of the city, and with the delicious feeling of a person being away from home.

On his first visit to New York he was delighted with the sound of people speaking English, the grandeur of the architecture being built in the center of the city, and the delicious feeling of a person being away from home.

_________________________________

Mọi thông tin xin liên hệ:
☎️ Hotline: 033 382 0202
📧 Email: bee.community.mar@gmail.com
🏫 Địa chỉ: FLC Landmark Tower, Tầng 24, ngõ 60 Dương Khuê, quận Cầu Giấy, Hà Nội

 

 

 

[contact-form-7 404 "Not Found"]